Będzin, dnia 17 maja 2018r.


Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie
Sygnatura konkursu S.Kdr.1102-3/18

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin
Liczba wolnych stanowisk: 1 - pełny etat
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: etap drugi konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2018r. godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

I. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013r. poz. 1228)

                                                                                                                                           SKdr.1102-2/18
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  4/18
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 27 kwietnia 2018r.

                                                                                  

                   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO STAŻYSTA
W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE
- Umowa o pracę - 1 etat

            Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. 2018., poz. 577 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014r., poz. 400 ) ogłasza nabór – w drodze konkursu – na jedno stanowisko stażysty (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23.