Kierownik: Jadwiga Gruchała
Pokój 101
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 23
Telefon: 32 36 88 106

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Do zakresu działania biura podawczego należy:
- przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu;
- rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez prezesa sądu w instrukcji kancelaryjnej;
- przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;
- organizacja ekspedycji przesyłek.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-07-29 09:27:32 Karol Wadas
2 2022-03-28 09:59:42 Karol Wadas
3 2020-05-29 05:02:04 Andrzej Kędzierski
4 2020-05-28 07:39:23 Karol Wadas
5 2020-05-28 07:37:34 Karol Wadas
6 2020-03-23 11:11:28 Karol Wadas
7 2020-03-23 11:05:58 Karol Wadas
8 2020-01-16 13:08:38 Andrzej Kędzierski
9 2020-01-15 08:27:11 Karol Wadas
10 2019-04-24 07:49:09 Karol Wadas