Kierownik Oddziału Administracyjnego: Maria Czajka

Pokój: 210

Telefon: 32 368 81 20

Główny Księgowy: Elwira Łukasik
Telefon: 32 368 81 38