SSR Ewa Gradowska 
Pokój 210
tel: (32) 368 81 20

Godziny przyjmowania interesantów: 
środa, godz. 9.00-11.00

SSR Elżbieta Urban
Pokój 332
tel: (32) 368 81 20

Godziny przyjmowania interesantów: 
środa, godz. 9.00-11.00

Agnieszka Noszczyk
Pokój 212
tel: (32) 368 81 28