Przewodniczący Wydziału:

Sekretariat pok. 304
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 23
Kierownik Sekretariatu: Grażyna Garczarczyk
Telefon: 32 368 81 43

Kontakt e-mailowy możliwy poprzez formularz kontaktowy.

 

Sędziowie:

  1. SSR Baran Agnieszka - podział czynności
  2. SSR Czarnecka – Wnuk Agnieszka - podział czynności
  3. SSR Majcherczyk Grzegorz - podział czynności

 

Zamawianie akt

 

Właściwość miejscowa Wydziału

Zgodnie z §3 ust. 11 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2548 ze zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Właściwość rzeczowa Wydziału

Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-05-28 16:39:36 Karol Wadas
2 2020-05-21 12:12:38 Andrzej Kędzierski
3 2020-05-19 11:22:28 Karol Wadas
4 2020-02-05 07:19:54 Karol Wadas
5 2020-01-15 09:37:04 Karol Wadas
6 2020-01-15 08:23:02 Karol Wadas
7 2019-05-28 06:14:41 Karol Wadas
8 2018-12-31 12:59:49 Andrzej Kędzierski
9 2018-07-06 06:50:18 Radomir Krakowski
10 2018-07-03 12:29:28 Karol Wadas