Przewodniczący Wydziału: SSR Pasternak Agnieszka

Sekretariat pok. 303
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 23
Kierownik Sekretariatu: Aneta Dominiczak
Telefon: 32 368 81 15, Fax 32 368 81 32

Kontakt e-mailowy możliwy poprzez formularz kontaktowy.

 

Sędziowie:

  1. SSR Dudziński Jarosław - podział czynności
  2. SSR Pasternak Agnieszka - podział czynności
  3. SSR Wilk Marta - podział czynności
  4. SSR Judyta Wróblewska

 

Zamawianie akt

 

Właściwość miejscowa

Zgodnie z §3 ust. 11 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2548 ze zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Właściwość rzeczowa

  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;  
  • sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości; 
  • sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;  
  • sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;  
  • sprawy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-05-28 16:40:29 Karol Wadas
2 2020-05-21 12:13:26 Andrzej Kędzierski
3 2020-02-05 07:20:22 Karol Wadas
4 2020-01-15 08:23:40 Karol Wadas
5 2019-12-31 13:53:28 Karol Wadas
6 2019-12-31 13:51:46 Karol Wadas
7 2019-05-28 06:15:07 Karol Wadas
8 2018-12-31 13:03:26 Andrzej Kędzierski
9 2018-07-27 12:44:48 Karol Wadas
10 2018-07-06 07:03:35 Radomir Krakowski