Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Topolska

Sekretariat pok. 6
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 15
Kierownik Sekretariatu: Edyta Szastak
Telefon: 32 368 81 40

Kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub poprzez formularz kontaktowy.

 

Sędziowie:

  1. SSR Topolska Anna

 

Zamawianie akt

 

Właściwość miejscowa Wydziału

Zgodnie z §3 ust. 11 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2548 ze zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Właściwość rzeczowa Wydziału

Właściwość miejscową Sądu Pracy ustala się na podstawie art. 461 par. 1 Kpc, zgodnie z którym:

„Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana”.

Właściwość rzeczowa Sądu Pracy (zgodnie z art. 461 par. 11 Kpc)

bez względu na wartość przedmiotu sporu obejmuje:

- sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy,

- o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,

- o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

- a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Właściwość rzeczową w pozostałej kategorii spraw ustala się według wartości przedmiotu sporu.
I tak, zgodnie z art. 17 pkt 4 Kpc Sąd Pracy rozpoznaje sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Właściwość wynikająca z przepisu szczególnego:

Właściwość miejscowa i rzeczowa w sprawach o ustalenie liczby członków organizacji związkowej.

Sąd Pracy jest właściwy do rozpoznania wniosku o ustalenie liczby członków organizacji związkowej. Zgodnie z art. 25 ze zn. 1 ustawy z dnia  23 maja 1991 r.o związkach zawodowych (Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 26 ). Właściwość miejscową ustala się według siedziby pracodawcy.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-01-29 09:53:22 Andrzej Kędzierski
2 2021-01-08 07:06:02 Andrzej Kędzierski
3 2020-11-16 10:29:42 Karol Wadas
4 2020-10-01 08:27:33 Andrzej Kędzierski
5 2020-05-28 16:40:53 Karol Wadas
6 2020-05-21 12:14:38 Andrzej Kędzierski
7 2020-02-05 07:20:38 Karol Wadas
8 2019-12-31 14:04:44 Karol Wadas
9 2019-09-04 05:31:46 Karol Wadas
10 2019-05-28 06:16:30 Karol Wadas