Przewodniczący Wydziału: RSR Latoś Joanna


Sekretariat- Pokój nr 334
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 27
Kierownik Sekretariatu: Halina Długasiewicz
Telefon: 32 763 27 28
Fax: 32 763 27 05

Kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze - sekretariat:
Telefon: 32 763 27 06
Pokój nr 325 II piętro

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych:

Telefon: 32 763 27 06
Pokój nr 325 II piętro

Udostępnianie akt ksiąg wieczystych

Przeglądanie akt ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i ksiąg hipotecznych możliwe jest po ich wcześniejszym zamówieniu, telefonicznym pod numerem tel.: 32 763 27 06 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych umożliwia się przeglądanie treści księgi wieczystej
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Referendarze:

 1. RSR Latoś Joanna
 2. Irmina Muszczek
 3. Damian Borzęcki

 

Właściwość miejscowa Wydziału

Sąd Rejonowy w Będzinie jest jednostką organizacyjną w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu (od dnia 1 kwietnia 2022 r.).  Zgodnie z § 3 ust. 33 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1269 ze zm.) w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Właściwość rzeczowa Wydziału

 1. prowadzi archiwum ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonuje czynności związane z ich przeglądaniem,
 2. wydaje odpisy z ksiąg wieczystych, hipotecznych, aktów notarialnych oraz zaświadczenia ze zbiorów dokumentów, orzeka o złożeniu dokumentu do zbioru dokumentów,
 3. rozpoznaje wszystkie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym, w szczególności o:- założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, również dla własnościowego spółdzielczego
  prawa do lokalu,
  - wpis prawa własności m. in. na podstawie czynności prawnej, dziedziczenia, zapisu, działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności,
  - wpis użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa,
  - odłączenie nieruchomości lub jej części,
  - połączenie nieruchomości,
  - sprostowanie działu I-O,
  - wpis ostrzeżenia o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym,
  - wpis (wykreślenie) hipotek, ostrzeżeń, roszczeń lub innych praw osobistych.

 

EKSPOZYTURA CENTRALNEJ INFORMACJI KSIĄG WIECZYSTYCH
Sposób funkcjonowania ekspozytur określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie centralnej informacji ksiąg wieczystych z dnia 27 listopada 2013 r. (tj. z dnia 15 lutego 2016 r.  Dz.U. z 2016 r. poz. 292 ze zm.)
Centralna Informacja wydaje na wniosek następujące rodzaje dokumentów:
1) odpis zwykły księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu;
2) odpis zupełny księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu;
3) wyciąg z księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów we wskazanych działach w księdze wieczystej oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu; wskazanie, z jakich działów wyciąg został sporządzony, zawarte jest w dokumencie wraz z informacją, że treść pozostałych działów nie jest objęta wyciągiem i może mieć wpływ na rozumienie treści działów objętych wyciągiem;
4) zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej zawierające informację, że księga wieczysta o wskazanym przez wnioskodawcę numerze jest zamknięta.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-06-02 12:07:34 Karol Wadas
2 2022-05-24 08:50:12 Karol Wadas
3 2022-04-15 08:45:28 Karol Wadas
4 2022-01-19 12:44:41 Karol Wadas
5 2022-01-19 12:44:21 Karol Wadas
6 2022-01-19 12:43:04 Karol Wadas
7 2022-01-17 07:32:53 Karol Wadas
8 2021-05-12 10:08:52 Karol Wadas
9 2021-01-29 13:02:24 Karol Wadas
10 2021-01-08 07:06:53 Andrzej Kędzierski