Przewodniczący Wydziału: RSR Latoś Joanna


Sekretariat- Pokój nr 11
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 15
Kierownik Sekretariatu: Halina Długasiewicz
Telefon: 32 763 27 28
Fax: 32 763 27 05

Kontakt e-mailowy możliwy poprzez formularz kontaktowy.

Biuro Podawcze - sekretariat:
Telefon: 32 763 27 06
Pokój nr 8 I piętro

Centralna Informacja:

Telefon: 32 763 27 06
Pokój nr 8 I piętro

 

Referendarze:

 1. RSR Latoś Joanna
 2. Urszula Nowicka de Poraj
 3. Irmina Muszczek
 4. Piotr Chrzan
 5. Adam Brol
 6. Damian Borzęcki

 

Właściwość miejscowa Wydziału

Zgodnie z §3 ust. 11 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2548 ze zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Właściwość rzeczowa Wydziału

 1. prowadzi archiwum ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonuje czynności związane z ich przeglądaniem,
 2. wydaje odpisy z ksiąg wieczystych, hipotecznych, aktów notarialnych oraz zaświadczenia ze zbiorów dokumentów, orzeka o złożeniu dokumentu do zbioru dokumentów,
 3. rozpoznaje wszystkie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym, w szczególności o:- założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, również dla własnościowego spółdzielczego
  prawa do lokalu,
  - wpis prawa własności m. in. na podstawie czynności prawnej, dziedziczenia, zapisu, działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności,
  - wpis użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa,
  - odłączenie nieruchomości lub jej części,
  - połączenie nieruchomości,
  - sprostowanie działu I-O,
  - wpis ostrzeżenia o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym,
  - wpis (wykreślenie) hipotek, ostrzeżeń, roszczeń lub innych praw osobistych.

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-05-28 16:43:05 Karol Wadas
2 2020-05-21 12:18:12 Andrzej Kędzierski
3 2020-02-05 07:21:14 Karol Wadas
4 2019-05-28 06:21:49 Karol Wadas
5 2019-02-14 11:42:04 Karol Wadas
6 2019-01-04 07:18:34 Andrzej Kędzierski
7 2018-12-31 13:05:07 Andrzej Kędzierski
8 2018-09-14 06:39:57 Karol Wadas
9 2018-07-06 06:51:08 Radomir Krakowski
10 2018-07-03 12:37:17 Karol Wadas