Przewodniczący Wydziału: SSR Elżbieta Urban

Sekretariat pok. 305
42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 23
Kierownik Sekretariatu: Beata Oko
Tel/Fax: 32 368 81 65

Kontakt e-mailowy możliwy poprzez formularz kontaktowy.

 

Sędziowie:

  1. SSR Baliński Włodzimierz - podział czynności
  2. SSR Dytman – Kosińska Iwona- podział czynności
  3. SSR Hadrych – Barańska Patrycja- podział czynności
  4. SSR Kułach Małgorzata- podział czynności
  5. SSR Urban Elżbieta- podział czynności

 

Zamawianie akt

 

Właściwość miejscowa Wydziału

Zgodnie z §3 ust. 11 lit. a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2548 ze zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie  jest właściwy do rozpoznawania spraw  dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Właściwość rzeczowa Wydziału

Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-05-28 16:43:34 Karol Wadas
2 2020-05-21 12:15:55 Andrzej Kędzierski
3 2020-02-05 07:21:32 Karol Wadas
4 2019-12-31 14:10:53 Karol Wadas
5 2019-05-28 06:16:58 Karol Wadas
6 2019-02-26 12:54:38 Andrzej Kędzierski
7 2018-12-31 13:01:33 Andrzej Kędzierski
8 2018-07-06 06:52:15 Radomir Krakowski
9 2018-07-03 12:32:26 Karol Wadas
10 2018-06-20 06:50:05 Radomir Krakowski