Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Gradowska
Godziny przyjmowania interesantów: 
Środa godz. 09.00-11.00

Sekretariat  pok. 206
Kierownik sekretariatu: Agnieszka Kamińska
Telefon: 32 368 81 12, 32 368 81 13, 32 368 81 47, 32 368 81 79

 Sędziowie:

 1. SSR Cok Katarzyna - podział czynności
 2. SSR Gradowska Ewa - podział czynności
 3. SSR Krauzowicz – Bryś Magdalena - podział czynności
 4. SSR Łabno Beata - podział czynności
 5. SSR Łuczyńska Magdalena - podział czynności
 6. SSR Szatan Joanna - podział czynności
 7. SSR Rubik – Schweinberger Karolina - podział czynności
 8. SSR Magdalena Natkaniec - podział czynności

Referendarze:

 1. RSR Magdalena Śnieg - podział czynności
 2. RSR Klaudia Panfil - podział czynności

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (*docx)
 2. Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Zamawianie akt

Jak uzyskać protokół elektroniczny z rozprawy lub kserokopię protokołu?

W celu uzyskania protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, albo obraz i dźwięk należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczy się sprawa, w biurze podawczym lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
Wysokość opłaty od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia (na płycie CD) określona została w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( art. 77 ust. 1a )  i wynosi ona 20 zł za zapis.


Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.


Załączniki:

1. Wniosek o udostępnienie zapisu (*DOC)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-09-06 09:38:34 Karol Wadas
2 2019-09-05 10:50:05 Karol Wadas
3 2019-09-04 05:31:04 Karol Wadas
4 2019-08-21 07:23:50 Karol Wadas
5 2019-08-21 07:22:07 Karol Wadas
6 2019-08-21 07:19:46 Karol Wadas
7 2019-07-19 07:21:17 Karol Wadas
8 2019-05-28 06:14:10 Karol Wadas
9 2019-05-28 06:13:37 Karol Wadas
10 2019-05-16 07:14:50 Karol Wadas