OGŁOSZENIE

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym
w Będzinie

oznaczonego sygnatura Skdr 1102-4/18

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie, spełniających wymogi formalne:

Będzin, dnia 16 października 2018r.

Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie
Sygnatura konkursu S.Kdr.1102-5/18

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin
Liczba wolnych stanowisk: 1 - pełny etat
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: etap drugi konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.
I. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013r. poz. 1228)

                                                                                               Będzin, dnia 21 września 2018r.

Skdr 1102-4/18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZIENIE - 1 etat

I. Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w wymiarze pełnego etatu w Sądzie Rejonowym w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę –

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-2/18

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk:  1 etat – umowa o pracę.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następującego kandydata:

  • Pani Karolina       Śliwińska

Będzin, dnia 26 czerwca 2018r.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie - Sygn. Skdr 1102-3/18

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, biorąc pod uwagę wyniki konkursu uzyskane w drugim i trzecim etapie, komisja konkursowa wskazała kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana w II etapie

Ilość punktów uzyskana w III etapie

Suma punktów

 
 
 

1

Marcelina Zych

30

7

37