Informacja o wynikach III etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-8/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana w II etapie

Ilość punktów uzyskana w III etapie

Suma punktów

 
 
 

1

Patryk Trepka

39

8

47

 

Informacja o wynikach II etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-8/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana z testu

Ilość punktów uzyskana z pracy pisemnej

Suma punktów

 
 
 

1

Patryk Trepka

30

9

39

 

2

Agnieszka Liliana Prosowska

28

3

31

 

Informacja o wynikach I etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą S.Kdr.1102-8/19

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, spełniających wymogi formalne:

L.p.

Nazwisko

Imię

1

Trepka

Patryk

2

Szołtysik

Zuzanna

3

Prosowska

Agnieszka Liliana

 

W wyniku nie przystąpienia zakwalifikowanych kandydatów do II etapu konkursu na wolne stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, procedura naboru została zakończona.