Drukuj

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę –

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-2/18

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk:  1 etat – umowa o pracę.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następującego kandydata:

Wymieniony kandydat proszony jest o osobisty kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, pok. 210 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ponadto komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową, do której zakwalifikowano następujących kandydatów:

 1. Pani Katarzyna Żelezik
 2. Pani Aneta Szczepańczyk
 3. Pani Iwona Męczyńska
 4. Pani Marta Nowak
 5. Pani Ewa Zamora
 6. Pani Justyna Lempart

Lista rezerwowa będzie ważna przez okres nie dłuższy niż rok tj. do dnia 26 czerwca 2019r.

                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                               Sądu Rejonowego w Będzinie

   mgr Agnieszka Noszczyk

   /na oryginale właściwy podpis/

                                                                                              


Będzin, dnia  15 czerwca 2018r.

 

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA umowa o pracę w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-2/18:

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA w Sądzie Rejonowym w Będzinie (kolejność wg ilości uzyskanych punktów w porządku malejącym): 

 

 1. Śliwińska Karolina                                       
 2. Żelezik  Katarzyna                         
 3. Lempart Justyna                                           
 4. Zamora Ewa                                                 
 5. Męczyńska  Iwona                                                  
 6. Szczepańczyk Aneta                                     
 7. Nowak Marta                                                
 8. Wójcik Aleksandra                                        

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 26 czerwca 2018r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 203 o godz. 9.00 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

 

 

                                                                                                                                                               Sekretarz Komisji Konkursowej
                                                                                                                                                                           Edyta Szastak
                                                                                                                                                                (na oryginale właściwy podpis)

 

 

 


Będzin, dnia   6 czerwca 2018r.  

Wyciąg z Uchwały nr 1 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-2/18:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę ) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

 1. Kowalczyk Karolina
 2. Lempart Justyna
 3. Męczyńska Iwona
 4. Nowak Marta
 5. Pazdur Julia
 6. Szczepańczyk Aneta
 7. Śliwińska Karolina
 8. Wójcik Aleksandra
 9. Zamora Ewa
 10. Żelezik Katarzyna

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę ) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

1. Wasilewska Marta

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są stawić się w dniu 14 czerwca 2018r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 103 o godz. 9.00 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Edyta Szastak

(na oryginale właściwy podpis)

 

    Będzin, dnia  15 czerwca 2018r.

 

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA umowa o pracę w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-2/18:

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA
w Sądzie Rejonowym w Będzinie (kolejność wg ilości uzyskanych punktów w porządku malejącym): 

 1. Śliwińska Karolina                                       
 2. Żelezik  Katarzyna                         
 3. Lempart Justyna                                           
 4. Zamora Ewa                                                 
 5. Męczyńska  Iwona                                                  
 6. Szczepańczyk Aneta                                     
 7. Nowak Marta                                                
 8. Wójcik Aleksandra                                       

                 

 

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 26 marca 2018r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 203 o godz. 9.00

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Edyta  Szastak

(na oryginale właściwy podpis)

 

 

 

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-06-26 12:46:23 Karol Wadas
2 2018-06-15 12:16:31 Karol Wadas
3 2018-06-13 09:51:22 Andrzej Kędzierski
4 2018-06-13 09:50:58 Andrzej Kędzierski
5 2018-06-09 05:23:58 Andrzej Kędzierski
6 2018-06-06 13:17:18 Andrzej Kędzierski