Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

REFERENDARZA SĄDOWEGO

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

z dnia 11 grudnia 2018r.  

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-6/18

Do konkursu przystąpiły następujące osoby:

1

Kurowska

Monika

2

Bartosz-Kozioł

Agnieszka

3

Gutowska-Gwiazda

Magdalena

4

Brol

Adam

5

Grus

Aleksandra

6

Panfil

Klaudia

7

Mitka

Marcin

8

Guzek

Łukasz

9

Tajchman

Adrianna

10

Zych

Marcin

11

Chrzan

Piotr

12

Surma-Mateusiak

Agnieszka

13

Muszczek

Irmina

14

Borzęcki

Damian

15

Mentel

Michał

16

Szczegodzińska

Anna

W wyniku zakończenia procedury konkursowej komisja konkursowa wskazała kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia:

1.Pani Irmina Muszczek

2. Pani Monika Kurowska

3. Pan Piotr Chrzan

4. Pani Klaudia Panfil

5. Pani Szczegodzińska Anna

oraz wyłoniła listę rezerwową kandydatów zgodnie z ilością uzyskanych punktów:     

L.p.

Nazwisko

Imię

1.

Brol

Adam

2.

3.

Mentel

Borzęcki

Michał

Damian

Wymienieni kandydaci proszeni są o kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23.

Wyniki poszczególnych kandydatów:

L.p.

Nazwisko

Imię

Test

Kazusy

1

Kurowska

Monika

52

16

2

Bartosz-Kozioł

Agnieszka

55

7

3

Gutowska-Gwiazda

Magdalena

49

9

4

Brol

Adam

50

12

5

Grus

Aleksandra

41

3

6

Panfil

Klaudia

51

13

7

Mitka

Marcin

43

14

8

Guzek

Łukasz

41

9

9

Tajchman

Adrianna

41

3

10

Zych

Marcin

45

7

11

Chrzan

Piotr

51

15

12

Surma-Mateusiak

Agnieszka

49

8

13

Muszczek

Irmina

57

12

14

Borzęcki

Damian

46

14

15

Mentel

Michał

50

12

16

Szczegodzińska

Anna

51

12

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

SSR Ewa Gradowska

/na oryginale właściwy podpis

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-12-11 14:25:08 Andrzej Kędzierski