Informacja o wynikach I etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-8/18

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

L.p.

Imię i Nazwisko

 
 
 

1

Szymon Grzywacz

 

2

Łukasz Kluba

 

3

Milena Koźlicka

 

4

Martyna Miłkowska

 

5

Justyna Nowakowska

 

6

Katarzyna Pietras

 

7

Joanna Przybyła

 

8

Katarzyna Sierakowska

 

9

Kamil Skubis

 

10

Mateusz Szaniewski

 

11

Klaudia Szczygieł

 

Do II etapu konkursu nie został zakwalifikowany Pan Paweł Milion z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych określony w §3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 14.10.2013r. (Dz.U. 2013 poz. 1228).

II etap konkursu na stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie odbędzie się
w dniu 4 stycznia 2019r. o godz. 9:00, sala 104 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23.

       Komisja Konkursowa

/Na oryginale właściwe podpisy/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-12-27 11:13:22 Karol Wadas