OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 16 maja 2019r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę–

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-2/19

 

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk: 2 etaty – umowa o pracę.

 

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następujących kandydatów:

  • Pani Joanna Paryż
  • Pani Magdalena Kotnowska

Wymienieni kandydaci proszeni są o osobisty kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, pok. 210 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ponadto komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową, do której zakwalifikowano następujących kandydatów:

  1. Pani Kinga Dominiczak
  2. Pani Agnieszka Stachowicz
  3. Pani Paulina Młodzik
  4. Pani Joanna Świerk

Lista rezerwowa kandydatów będzie ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu tj. do dnia 15 maja 2020r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Będzinie

mgr Agnieszka Noszczyk

 /na oryginale właściwy podpis/

                                                                                                                     

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-05-16 12:14:02 Andrzej Kędzierski