OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTA W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE - Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa – 1 etat Sygnatura konkursu SKdr. 1102-2/20

Załączniki:

1) Ogłoszenie (*PDF)
2) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (*DOC)
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*DOC)
4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (*DOC)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-11-19 17:32:07 Andrzej Kędzierski