UWAGA!

OGŁOSZENIE

w sprawie zmiany godziny przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referendarza Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie (Skdr 1102-6/18)

 

Konkurs odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018r. o godz. 1115 dla wszystkich zakwalifikowanych kandydatów, w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 – sala plenarna.

Kandydat powinien zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

                                                                                 Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

SSR Ewa Gradowska

/na oryginale właściwy podpis/


OGŁOSZENIE

z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym
w Będzinie

oznaczonego sygnatura Skdr 1102-6/18

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, spełniających wymogi formalne:

Będzin, dnia 28 listopada 2018r.

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

Sygnatura konkursu S.Kdr.1102-8/18

 

Informacja o wynikach III etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-5/18

 

Informacja o wynikach II etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-5/18

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

Skdr.1102- 7/18

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 /18

Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

z dnia 19 listopada 2018r.

                                                                                  

                   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO STAŻYSTA
W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE

- Umowa o pracę na czas określony - 8 etatów