SKdr.1102-2/18
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  4/18
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 27 kwietnia 2018r.

                                                                                  

                   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO STAŻYSTA
W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE
- Umowa o pracę - 1 etat

            Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. 2018., poz. 577 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014r., poz. 400 ) ogłasza nabór – w drodze konkursu – na jedno stanowisko stażysty (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23.