Będzin, dnia 21 września 2018r.

Skdr 1102-4/18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZIENIE - 1 etat

I. Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w wymiarze pełnego etatu w Sądzie Rejonowym w Będzinie ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin.

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę –

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-2/18

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk:  1 etat – umowa o pracę.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY w Sądzie Rejonowym w Będzinie komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następującego kandydata:

  • Pani Karolina       Śliwińska

Będzin, dnia 26 czerwca 2018r.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Będzinie - Sygn. Skdr 1102-3/18

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie, biorąc pod uwagę wyniki konkursu uzyskane w drugim i trzecim etapie, komisja konkursowa wskazała kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana w II etapie

Ilość punktów uzyskana w III etapie

Suma punktów

 
 
 

1

Marcelina Zych

30

7

37

 

                                                                                                                                           SKdr.1102-2/18
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  4/18
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 27 kwietnia 2018r.

                                                                                  

                   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO STAŻYSTA
W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE
- Umowa o pracę - 1 etat

            Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz.U. 2018., poz. 577 ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014r., poz. 400 ) ogłasza nabór – w drodze konkursu – na jedno stanowisko stażysty (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23.