Informacja o wynikach I etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-5/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

  1. Chodakowska Małgorzata
  2. Szostak Sylwia

Do II etapu konkursu nie został zakwalifikowany Pan Paweł Milion z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych określonych w §3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 14.10.2013r. (Dz.U. 2013 poz. 1228).

II etap konkursu na stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie odbędzie się
w dniu 3 lipca 2019r. o godz. 8:00, sala 104 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23.

       Komisja Konkursowa

/Na oryginale właściwe podpisy/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-05-18 12:47:22 Andrzej Kędzierski
2 2019-06-24 09:44:04 Karol Wadas