Drukuj

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę–

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-9/19

 

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk: 1 etat – umowa o pracę.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY
w Sądzie Rejonowym w Będzinie, komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następujących kandydatów:

  1. 1.Katarzyna Jura

Wymieniony kandydat proszony jest o kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, pok. 210 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Telefon: 32-36-88-120.

Ponadto komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową, do której zakwalifikowano następujących kandydatów:

  1. Kinga Dominiczak
  2. Monika Dziura

Lista rezerwowa kandydatów będzie ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu tj. do dnia 16 grudnia 2020r.

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                               Sądu Rejonowego w Będzinie

   mgr Agnieszka Noszczyk

                                                                                                                Na oryginale właściwe podpisy

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-05-18 12:47:22 Andrzej Kędzierski
2 2019-12-17 14:23:12 Karol Wadas