Drukuj

Będzin, dnia 24 sierpnia 2020r.

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-1/20:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA
w Sądzie Rejonowym w Będzinie (kolejność wg ilości uzyskanych punktów w porządku malejącym):                                                

1. Agnieszka Bochynek 6,5 pkt

2. Katarzyna Jąderko 6 pkt

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do III etapu konkursu:

1. Magdalena Płoskonka 4 pkt

2. Paweł Sito 2,5 pkt

3. Renata Bartosik 1 pkt

                   

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 3 września 2020r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 216 o godz. 9.00

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Kandydaci winni posiadać ze sobą maseczkę.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Izabela Piurkowska

(na oryginale właściwy podpis)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-05-18 12:47:22 Andrzej Kędzierski
2 2020-08-24 13:00:07 Karol Wadas