OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTA W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM – W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE - Umowa o pracę – 1 etat Adm-111-2/2021

Załączniki:

1) Ogłoszenie (*PDF)
2) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (*DOC)
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*DOC)
4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (*DOC)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-05-18 12:47:22 Andrzej Kędzierski
2 2021-03-03 14:35:19 Andrzej Kędzierski