Będzin, dnia 22 kwietnia 2021 r.  

Wyciąg z Uchwały nr 1 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą
Adm-111-2/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa
o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

  1. Jolanta Pawlik-Dubiel
  2. Marta Zajfert

Lista kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, z uwagi na braki formalne
w aplikacji:

  1. Ilona Adamczyk Cipora
  2. Kinga Dominiczak
  3. Patrycja Feliszewska
  4. Monika Dziura
  5. Maria Kuranty
  6. Agnieszka Stachowicz

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są stawić się w dniu
30 kwietnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 110
godz. 8.15 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nieprzebywające w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych bądź przebywające z takimi osobami.

Każdy uczestnik konkursu winien posiadać maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki,
a nadto własny długopis.

Czekając na wejście kandydaci powinni zachować odstęp minimum 1,5 metra.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Izabela Piurkowska

(na oryginale właściwy podpis)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-05-18 12:47:22 Andrzej Kędzierski
2 2021-04-23 10:12:34 Karol Wadas