Będzin, dnia 24 sierpnia 2020r.

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-1/20:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA
w Sądzie Rejonowym w Będzinie (kolejność wg ilości uzyskanych punktów w porządku malejącym):                                                

1. Agnieszka Bochynek 6,5 pkt

2. Katarzyna Jąderko 6 pkt

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do III etapu konkursu:

1. Magdalena Płoskonka 4 pkt

2. Paweł Sito 2,5 pkt

3. Renata Bartosik 1 pkt

                   

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 3 września 2020r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 216 o godz. 9.00

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Kandydaci winni posiadać ze sobą maseczkę.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Izabela Piurkowska

(na oryginale właściwy podpis)

   Będzin, dnia 13 sierpnia 2020r.  

Wyciąg z Uchwały nr 1 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Będzinie, oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-1/20.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa) w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

  1. Agnieszka Bochynek
  2. Renata Bartosik
  3. Paweł Sito
  4. Katarzyna Jąderko
  5. Magdalena Płoskonka

Lista kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa) w Sądzie Rejonowym w Będzinie, z uwagi na braki formalne w aplikacji:

  1. Ewelina Szczęsna
  2. Klaudia Pyclik
  3. Alicja Sierakowska

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są stawić się w dniu
24 sierpnia 2020r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 106
godz. 9.00 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Kandydaci winni posiadać ze sobą maseczkę oraz własne przybory do pisania.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Izabela Piurkowska

(na oryginale właściwy podpis)

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę–

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-9/19

 

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk: 1 etat – umowa o pracę.

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko STAŻYSTY
w Sądzie Rejonowym w Będzinie, komisja konkursowa wskazała do zatrudnienia następujących kandydatów:

  1. 1.Katarzyna Jura