Będzin, dnia 6 grudnia 2019r.

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA umowa o pracę w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-9/19:

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA
w Sądzie Rejonowym w Będzinie (kolejność wg ilości uzyskanych punktów w porządku malejącym):

1.

Jura Katarzyna                

2.

Dominiczak Kinga          

3.

Dziura Monika                  

4.

Bochynek Agnieszka        

5.

Tkacz Wioletta                

  

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 16 grudnia 2019r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, pokój nr 311 – II piętro o godz. 8:30 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Izabela Piurkowska

                                                                                                                                          (na oryginale właściwy podpis)

                  Będzin, dnia 26 listopada 2019r.  

Wyciąg z Uchwały nr 1 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-9/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA (umowa o pracę)
w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

1.

Bochynek Agnieszka

2.

Dominiczak Kinga

3.

Dziura Monika

4.

Feliszewska Patrycja

5.

Jura Katarzyna

6.

Markowska Marzena

7.

Michalik Roksana

8.

Płoskonka Magdalena

9.

Tkacz Wioletta

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO STAŻYSTA
W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE

- Umowa o pracę – 1 etat

Informacja o wynikach III etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-8/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana w II etapie

Ilość punktów uzyskana w III etapie

Suma punktów

 
 
 

1

Patryk Trepka

39

8

47

 

Informacja o wynikach II etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-8/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana z testu

Ilość punktów uzyskana z pracy pisemnej

Suma punktów

 
 
 

1

Patryk Trepka

30

9

39

 

2

Agnieszka Liliana Prosowska

28

3

31