OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 16 maja 2019r.

w sprawie konkursu na stanowisko STAŻYSTA
- umowa o pracę–

w Sądzie Rejonowym w Będzinie

oznaczonego sygnaturą Skdr.1102-2/19

 

Informacja o wynikach konkursu

Ilość wolnych stanowisk: 2 etaty – umowa o pracę.

Będzin, dnia 8 maja 2019r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie
- Sygnatura konkursu S.Kdr.1102-3/19
Załączniki:
1) Ogłoszenie (*PDF)
2) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (*DOC)
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*DOC)

Informacja o wynikach III etapu konkursu

na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie

sygn. konkursu Skdr 1102-1/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Będzinie:

L.p.

Imię i Nazwisko

Ilość punktów uzyskana w II etapie

Ilość punktów uzyskana w III etapie

Suma punktów

 
 
 

1

Roksana Krowicka - Wróbel

30

9

39

 

     Będzin, dnia 23 kwietnia 2019r.

Wyciąg z Uchwały nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko STAŻYSTA umowa o pracę w Sądzie Rejonowym w Będzinie oznaczonego sygnaturą S.Kdr 1102-2/19:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko STAŻYSTA w Sądzie Rejonowym w Będzinie (kolejność wg ilości uzyskanych punktów w porządku malejącym):

                                        

  1. Paryż Joanna
  2. Kotnowska Magdalena
  3. Stachowicz Agnieszka
  4. Dominiczak Kinga
  5. Młodzik Paulina
  6. Świerk Joanna

      

Wyżej wymienieni kandydaci zobowiązani są stawić się w dniu 8 maja 2019r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 104 o godz. 9.00

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Sekretarz Komisji Konkursowej

Izabela Piurkowska

(na oryginale właściwy podpis)