Portal Informacyjny dostępny pod adresem : https://portal.katowice.sa.gov.pl/login

Portal informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji dotyczących spraw toczących się w sądzie, w zakresie w jakim są one odnotowywane w systemie repertoryjno – biurowym, umożliwiając więc niejako zapoznanie się z elektroniczną wersją akt sprawy. W ramach portalu użytkownik może zapoznać się z dokumentami sądowymi w postaci elektronicznej, zapisać je na swoim komputerze, a także wydrukować. System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście. Strona, pełnomocnik, sędzia lub prokurator może uzyskać dane o:
stanie sprawy (etapie postępowania sądowego);
czynnościach wykonanych przez sąd;
wyznaczonych terminach posiedzeń;
istotnych dokumentach dotyczących sprawy np.” protokoły z posiedzeń, wyrok, uzasadnienie, pismo.

Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Będzinie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) określonej w zał. do regulaminu.

Regulamin, publikowany na stronie Portalu Informacyjnego zawiera wszelkie szczegółowe zasady korzystania z Portalu Informacyjnego, zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta w systemie.

Rejestracja

Procedura rejestracji w postaci graficznej i słownej reprezentacji czynności podzielonej na kroki.

Proces rejestracji w Portalu Informacyjnym składa się z 5 kroków:

Krok 1

Odnajdź Portal właściwej apelacji, w której chciałbyś/chciałabyś założyć konto korzystając z wykazu sądów.

Krok 2

Zapoznaj się z regulaminem Portalu Informacyjnego, znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje o zasadach jego działania.

Krok 3

Skorzystaj z formularza wniosku o rejestrację sprawy, wprowadź wszystkie wymagane informacje zgodnie z rzeczywistością.

Krok 4

Udaj się do Punktu Informacyjnego jednego z sądów apelacji, w której dokonujesz rejestracji i objętego działaniem Portalu Informacyjnego z dokumentem tożsamości użytym w trakcie składania wniosku o rejestrację

Krok 5

Po weryfikacji Twoje tożsamości w sądzie, otrzymasz login oraz hasło do Portalu Informacyjnego. Od tej pory możesz korzystać z jego zasobów.

Dostęp do sprawy

Procedura rejestracji w postaci graficznej i słownej reprezentacji czynności podzielonej na kroki.

Uzyskanie dostępu do sprawy, do której jesteś uprawniony składa się z 3 prostych kroków:

Krok 1

Zaloguj się do Portalu Informacyjnego przy użyciu loginu oraz hasła, odnajdź zakładkę „Wnioski”

Krok 2

Wypełnij formularz wniosku podając informację o sądzie, wydziale, sygnaturze oraz Twojej roli w sprawie do której o dostęp wnioskujesz

Krok 3

Wyślij wniosek i oczekuj na pojawienie się sprawy na liście. Proces ten potrwa co najmniej 24 godziny

Co w przypadku kiedy Twój wniosek zostanie odrzucony, pomimo, że jesteś uprawniony do dostępu do sprawy?

Sprawdź ponownie, czy wprowadzone przez Ciebie informacje o sprawie są właściwe. Upewnij się, że występujesz w tej sprawie jako podmiot uprawniony bądź upoważniony na podstawie przepisów szczególnych. Upewnij się, że adres, którego użyłeś w procesie rejestracji, jest również adresem, który został podany sądowi do korespondencji w sprawie, do której wnioskujesz o dostęp. Jeżeli jesteś pełnomocnikiem profesjonalnym, użyj zakładki administracyjnej i dodaj właściwe adresy, których używasz do kontaktu z sądem. Jeżeli zweryfikowałeś poprawność kroków od 1 do 3, złóż wniosek o dostęp do sprawy ponownie.

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawiają się na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji. Powiązanie spraw w Portalu Informacyjnym z kontem użytkownika następuje poprzez numer PESEL, dlatego wskazane jest podawanie numeru PESEL przez pełnomocnika np. już w pełnomocnictwie, by mógł być on zamieszczony w systemie repertoryjno – biurowym w danych sprawy, w której jest pełnomocnikiem.

Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne.

Portal Informacyjny realizuje ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że rejestrując się w Portalu danej apelacji, użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich spraw toczących się z jego udziałem w sądach działających w jej obrębie.

Zachęcamy do korzystania z Portalu Informacyjnego albowiem stanowi on alternatywę dla tradycyjnego kontaktu z sądem m.in. kontaktu telefonicznego oraz komunikacji papierowej.

Dokumenty do pobrania:

1) Zarządzenie Z.Prez. 35/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 18 listopada 2015 roku (PDF)

2) Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Będzinie (PDF)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis