Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Będzinie dostępny jest pod adresem https://portal.katowice.sa.gov.pl 

Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Będzinie.

Za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sąd Rejonowy w Będzinie udostępnia podmiotom upoważnionym lub uprawnionym pisma sądowe, protokoły, orzeczenia, uzasadnienia.

Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne.

Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta został szczegółowo określony w Regulaminie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z obszaru apelacji katowickiej.

Zarządzenie Nr 28/19 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 września 2019r. w sprawie funkcjonowania Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji katowickiej (w tym Załącznik nr 1 Regulamin Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji katowickiej).

Zarządzenie Nr 33/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 13 września 2019r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji katowickiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism/dokumentów podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Aneks Nr 1 z dnia 14 lipca 2020r.  do Zarządzenia Nr 33/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 13 września 2019r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji katowickiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji katowickiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-07-15 12:33:56 Andrzej Kędzierski
2 2020-07-15 12:33:28 Andrzej Kędzierski
3 2019-11-05 09:49:56 Karol Wadas
4 2019-11-05 09:49:28 Karol Wadas
5 2019-11-05 09:48:40 Karol Wadas