W skład majątku Sądu Rejonowego w Będzinie, według stanu na dzień 31.12.2010r. wchodzą:

1. Nieruchomości należące do Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Będzinie, o łącznej wartości 1.478.566,16zł tj. budynek Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23, zlokalizowany na działce nr 4 o powierzchni 2.252,0 m2, dla którego księgę o Nr 12447 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.
2. Środki trwałe o łącznej wartości 2.292.297,59 zł.
3. Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 1.728.254,11zł
4. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 205.009,87zł

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2017-10-24 08:54:16 Radomir Krakowski