Informuje się, iż na podstawie art. 16a § 3 ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu został powołany koordynator do spraw mediacji - SSO Justyna Kowalska.

Aktualna lista mediatorów udostępniona przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu

Więcej informacji- w tym druki, formularze, akty prawne dodtyczące mediacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych dostępne pod oficjalnym adresem strony https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-09-21 11:46:52 Karol Wadas
2 2022-09-07 06:42:06 Karol Wadas
3 2021-10-13 09:18:18 Karol Wadas
4 2020-12-01 10:32:55 Karol Wadas
5 2020-10-02 12:59:57 Karol Wadas
6 2020-10-02 12:56:32 Karol Wadas
7 2019-12-23 11:53:27 Andrzej Kędzierski
8 2019-11-06 11:42:28 Karol Wadas
9 2019-09-19 06:09:16 Karol Wadas
10 2019-09-18 11:17:40 Karol Wadas