Jak uzyskać protokół elektroniczny z rozprawy lub kserokopię protokołu?

W celu uzyskania protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, albo obraz i dźwięk należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczy się sprawa, w biurze podawczym lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wysokość opłaty od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia (na płycie CD) określona została w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( art. 77 ust. 1a ) i wynosi ona 15 zł za zapis.

Strona kserokopii w/w dokumentu wynosi 1 zł.

Załączniki:

1. Wniosek o udostępnienie zapisu (*DOC)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-05-14 08:21:23 Karol Wadas
2 2019-05-14 08:18:04 Karol Wadas