Drukuj

POD NAZWĄ

„Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego
w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/18

 

Ogłoszenie  - Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/18 (DOC)

 

Załączniki:

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (DOC)
załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego (DOC)
załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy PZP, składane na podstawie art. 25a ust.1 (DOC)
załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ustawy Pzp. składane na podstawie art. 25a ust. 1 (DOC)
załącznik nr 5 – informacja - wykaz usług, wiedza i doświadczenie wykonawcy (DOC)
załącznik nr 6 – informacja o osobach (DOC)
załącznik nr 7 – informacja o sprzęcie (DOC)
załącznik nr 8 – wzór umowy (DOC)
załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (DOC)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-03-22 11:48:55 Karol Wadas
2 2018-04-12 10:28:45 Karol Wadas
3 2018-03-30 09:19:30 Karol Wadas
4 2018-03-27 13:14:54 Radomir Krakowski