Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2019-05-30 10:02:38 Karol Wadas
2 2019-04-12 12:39:16 Karol Wadas
3 2019-03-28 13:21:12 Andrzej Kędzierski
4 2019-03-22 12:09:09 Karol Wadas