Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-02-24 13:54:22 Karol Wadas
2 2019-06-28 12:46:14 Karol Wadas
3 2019-06-14 13:42:15 Karol Wadas
4 2019-06-10 13:29:24 Andrzej Kędzierski
5 2019-05-30 10:00:04 Karol Wadas