56.889,36 zł brutto;
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 36/100)

Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
Wyboru dokonano w oparciu o jedyne kryterium: cena oferty tj. oferta o najniższej cenie.
Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt.2.

Załączniki :
1. zestawienie w sprawie Nr ZP 7/16

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

ilość

uzyskanych

punktów

  1. 1.

CORRENTE Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

100

2.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

97,88

 

Otrzymują:
1. strona internetowa SR Będzin
2. tablica ogłoszeń SR Będzin
3. a/a

DYREKTOR SĄDU
Agnieszka Noszczyk

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2017-01-05 09:18:50 Radomir Krakowski
2 2016-11-02 10:48:40 Karol Wadas
3 2016-11-02 10:47:58 Karol Wadas