ZP 3/17                                                                                                                                                                Będzin, dn. 21.08.2017r.

 OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z postanowieniem art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2017 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie zapytania o cenę w temacie pn.:

„Kompleksowe wykonanie usług porządkowych na terenie budynków

Sądu Rejonowego w Będzinie”

ZP –2/17

Będzin, dnia 12 kwietnia 2017r.

INFORMACJA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dot.: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie” - nr sprawy ZP 2/17

ZP – 1/17                                                                                                                                                                                        Będzin dn. 29.03.2017 r.

 INFORMACJA

O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dot.: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie” - nr sprawy ZP 1/17

Zamawiający - Sąd Rejonowy w Będzinie, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu nr ZP – 1/17 „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie” – nieudzielono zamówienia.

 

ZP 7/16                                                                                                                                                                                      Będzin, dn. 02.11.2016r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 101
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, w związku z Umową Ramową Nr 4/ZP-UR/2015 z dnia 05.07.2016r., zawartą przez Sąd Apelacyjny w Krakowie na dostawę energii elektrycznej do sądów powszechnych, w temacie: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Będzinie

spośród ważnych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki

W/w oferta została złożona na kwotę:

ZP 6/16

Będzin,dn. 23.08.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

     Zgodnie z postanowieniem art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2016 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie zapytania o cenę w temacie pn.:

„Kompleksowe wykonanie usług porządkowych na terenie budynków
Sądu Rejonowego w Będzinie”

spośród ważnych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: