Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-12-07 13:52:59 Karol Wadas
2 2021-12-03 13:43:16 Karol Wadas
3 2021-12-01 11:01:59 Karol Wadas