„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Sądu Rejonowego w Będzinie

Nr sprawy: Z.O. 5/20

1. Zapytanie ofertowe (*pdf)

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*doc)

3. Załącznik nr 2 - Umowa (*doc)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (*PDF)

Wykonywanie usługi transportowej dla Sądu Rejonowego w Będzinie

Nr sprawy: ZO 2/20

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

2.załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 

3. załącznik nr 2 - Umowa

 

Protokół z otwarcia ofert ZO 2/20 (pdf)

„Porządkowanie i archiwizację akt sądowych karnych-wykroczeniowych (W), cywilnych (C) oraz rodzinnych (RC) kategorii B dla  Sądu Rejonowego w   Będzinie

Nr sprawy: ZO 1/20

 

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

2. załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 

3. załącznik nr 2 - Umowa

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego ZO 1/20 (pdf)

 

Protokół z otwarcia ofert ZO 1/20 (pdf)