Drukuj

Nazwa: Kompleksowy remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 - ETAP III

 

Oznaczenie postępowania: ZP-1/20

 

Tryb: Przetarg nieograniczony

 

Status postępowania: Zakończone

 

Informacja:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY(*PDF)

Zestawienie złożonych ofert(*PDF)

INFORAMCJA z OTWARCIA OFERT (*PDF)

 

Dokumentacja:

ZMIANA TREŚCI SIWZ - SPROSTOWANIE (*PDF)

Dokumentacja dostępna jest w portalu ezamówienia

SIWZ (*docx)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu (*PDF)

Dokumentacja postępowania (*ZIP)

Przedmiar robót (*PDF)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Wymagania ogólne (*PDF)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Roboty budowlane (*PDF)

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-08-07 08:24:06 Andrzej Kędzierski
2 2020-07-29 10:56:57 Andrzej Kędzierski
3 2020-07-29 10:56:27 Andrzej Kędzierski
4 2020-07-17 11:45:20 Karol Wadas
5 2020-07-17 11:44:58 Karol Wadas
6 2020-07-14 12:41:49 Karol Wadas
7 2020-07-14 12:41:08 Karol Wadas
8 2020-07-14 12:24:58 Karol Wadas
9 2020-07-14 12:23:45 Karol Wadas
10 2020-07-14 11:50:38 Karol Wadas