OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie
z dnia 18 stycznia 2018r. nr Z.Prez 3/18 dot. czasu pracy w 2018r.

Sąd Rejonowy w Będzinie

będzie czynny w dniu 1 grudnia 2018r. (sobota)

Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy, tj. 12 listopada (poniedziałek), Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, iż w dniu tym Sąd będzie nieczynny. 
 

            Będzin, dnia 6 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR Z. Prez. 22/18

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W BĘDZINIE

z dnia 6 czerwca 2018r.

w sprawie czytelni akt Sądu Rejonowego w Będzinie

 

 

§1

1. Wstrzymuję udostępnianie akt Sądu Rejonowego w Będzinie w czytelni akt od dnia
8 czerwca 2018r.

2. Akta udostępniane będą od dnia 8 czerwca 2018r. w sekretariatach właściwych wydziałów
Sądu Rejonowego w Będzinie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

                                                                                               SSR Ewa Gradowska

 

OGŁOSZENIE


Zgodnie z Zarządzeniem  Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 18 stycznia 2018r. Z. Prez. 3/18 dot. ustalenia czasu pracy w 2018r. informujemy, iż w dniu

1 czerwca 2018r. (piątek) Sąd Rejonowy w Będzinie będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 9 czerwca 2018r. (sobota).

Uwaga – papierowe znaki opłaty sądowej

Sąd Rejonowy w Będzinie uprzejmie informuje, że z dniem 30 czerwca 2018r. papierowe znaki sądowe we wszystkich sądach w kraju wychodzą z użycia. Oznacza to, że po tym dniu nie będzie możliwości dokonywania opłat sądowych papierowymi znakami sądowymi, nie będzie kontynuowana ich sprzedaż jak również nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych
i niewykorzystanych znaków.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

19 lutego 2018r. do dnia 23 lutego 2018r. 

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych koordynuje kolejną edycję Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9090,bezplatne-porady-w-tygodniu-pomocy-osobom.html

Będzin, dnia 18 stycznia 2018r.

 Z.Prez.2/18

ZARZĄDZENIE

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

dot. ustalenia czasu pracy w 2018 roku

Zarządzeniem Nr 29/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie ustalono zmiany czasu pracy w 2018 roku

 

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych  oraz art. 130 Kodeksu pracy

  • za dzień 6 stycznia 2018 roku  - święto przypadające w dniu wolnym od pracy –

          ustalono dzień 26 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy.

Sąd Rejonowy w Będzinie bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.