W związku z utworzeniem z dniem 1 kwietnia 2022 r. Sądu Okręgowego w Sosnowcu informuje się, że na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu zawnioskował do Rady Miejskiej Będzina o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników.

Liczba ławników, jak winna być wybrana do Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

- 7 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w spawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 25 września 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 32 267 91 35 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20.

20220901 085352 0001

 

Informuje się, że w dniu 17 czerwca 2022 r. Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Nowińskiego będzie nieczynna.

Informuje się, że w dniu 17 czerwca 2022 r. Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotra Sikorskiego będzie nieczynna.

W związku z wolnym etatem w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych oraz uwolnionymi etatami w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Będzinie, informujemy o możliwości przeniesienia kuratora sądowego do wyżej wymienionych zespołów.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w tych zespołach proszone są o kontakt z Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Ogłoszenie jest kierowane do kuratorów z całej Polski.

Kancelaria Komornicza nr II w Czeladzi Komornika Sądowego Piotra Kuśmierskiego w dniu 2 maja 2022 r. będzie nieczynna. 

Kancelaria Komornicza nr IV w Będzinie Komornika Sądowego Piotra Sikorskiego w dniu 2 maja 2022 r. będzie nieczynna.

Szanowni Państwo,
w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
Sąd Rejonowy w Będzinie nie urzęduje.

W zamian Sąd urzęduje w dniu
7 maja 2022 r. (sobota) w godzinach 7.30-15.30

----------------------------------------------------------------------------------

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 28 września 2021 r. Nr 4/2021 dzień 7 maja 2022 r. został wyznaczony jako dodatkowy dzień pracy za dzień 2 maja 2022 r., wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Będzinie.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

21 – 27 lutego 2022 r.

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w Sądzie Rejonowym w Będzinie w dniach od 21 do 25 lutego 2022 r. w godzinach
od 10.00 do 13.00
pełnione będą dyżury telefoniczne
asystentów sędziów i kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Będzinie. Dyżury będą odbywały się pod numerem telefonu (32)36-88-164 oraz (32)36-88-150, podczas których będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną.

 

Informuje się, że z dniem 17 stycznia 2022 r. roku nastąpiła zmiana siedziby 
IV Wydziału Pracy i V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Nowa siedziba mieści się w Będzinie, przy ul. Jana Sączewskiego 27, 42-500 Będzin

(wejście do budynku od ul. Jana Sączewskiego 23)

 Numery telefonów pozostają bez zmian.

W dniu 7 stycznia 2022r. (piątek)
Sąd Rejonowy w Będzinie nie urzęduje.

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 28 września 2021 r. Nr 4/2021 dzień 7 stycznia 2022 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Będzinie.

Informuje się, że w dniu 24 grudnia 2021 r. oraz w dniu 7 stycznia 2022 r. Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotra Sikorskiego będzie nieczynna.

Informuje się, że w dniu 24 grudnia 2021 r. oraz w dniu 7 stycznia 2022 r. Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Nowińskiego będzie nieczynna.

12. Dzień Otwarty Notariatu  "Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto zaufać profesjonaliście"

W sobotę 27 listopada 2021 r. w godz. 10-16  notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych – na czacie i podczas streamingu.

Szczegółowe informacje: www.porozmawiajznotariuszem.pl

Dzień Otwarty Notariatu 2021 - inf1

Dzień Otwarty Notariatu 2021 - inf2

Dzień Otwarty Notariatu 2021 - inf3

Informuje się, że w dniu 12 listopada 2021 r. Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Nowińskiego będzie nieczynna.

Informuje się, że w dniu 12 listopada 2021 r. Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotra Sikorskiego będzie nieczynna.

 Informuje się, że w dniu 29 października 2021 r. obsługa telefoniczna interesantów przez pracowników Biura Obsługi Interesantów odbywać się będzie wyłącznie do godziny 12.00. Przepraszamy za niedogodności.

Tydzień Mediacji w dniach 18-22.10.2021r.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji 18-22.10.2021r. w Sądzie Rejonowym w Bedzinie

Link do podstrony Sądu Okręgowego w Katowicach z listą organizowanych wydarzeń w związku z obchodzonym w dniu 21 października 2021 r. Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 18-22 października 2021 r.:

https://katowice.so.gov.pl/mediacje,m,m1,274

Informuje się, iż dnia 01.10.2021 r. kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotra Sikorskiego będzie nieczynna.

Informuje się, iż do czasu zakończenia prac remontowych prowadzonych w budynku Sądu ogłoszenia, obwieszczenia komornicze oraz odpisy orzeczeń ogłoszone na tablicy ogłoszeń dostępne są dla osób zainteresowanych w Biurze Obsługi Interesantów – do wglądu.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 lipca 2021 r. - z przyczyn technicznych - nastąpi brak dostępu do systemu Obsługi V Wydziału Ksiąg Wieczystych. 

W związku z powyższym, w dniu 8 lipca 2021 r. nie będzie możliwości uzyskania informacji o stanie sprawy oraz nie będą wydawane odpisy z ksiąg wieczystych. ​

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski zawiadamia, że dnia 04 czerwca 2021 r. kancelaria komornicza będzie nieczynna  - w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Wojnowski zawiadamia, że dnia 31 maja 2021 r. kancelaria komornicza będzie nieczynna  - w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, iż Kasa Sądu w dniu 29.04.2021r. będzie nieczynna.

​Uprzejmie informujemy, że na mocy Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 15 grudnia 2020 r. Nr Z.Prez.70/20 w dniu 4 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Będzinie nie urzęduje. 


Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie Nr Z.Prez. 70/20 w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Będzinie w 2021 roku.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
22 - 28 lutego 2021 r
. 

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych koordynuje kolejną edycję Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwom,
w Sądzie Rejonowym w Będzinie pełnione będą dyżury, podczas których udzielane będą bezpłatne porady prawne.

Dyżury pełnione będą za pośrednictwem środków łączności na odległość tj. telefonicznie
i mailowo w dniach od 22 do 26 lutego 2021 r. od godziny 08:00 do 15.00.

Numer telefonu kontaktowego (asystenci sędziów): (32) 368-81-20
Numer telefonu kontaktowego (kuratorzy zawodowi): (32) 368-81-25 lub (32) 368-81-17
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc świadczyć będą asystenci sędziów oraz kuratorzy zawodowi.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będą także dyżury telefoniczne mediatorów z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”:

22 lutego 2021 r. w godz. 10.00 – 12.00; 15:00-17:00
23 lutego 2021 r. w godz. 15:00 – 17:00
24-25 lutego 2021 r. w godz. 16:00-18:00
26 lutego 2021 r. w godz. 16:00-18:00
27 lutego 2021 r. w godz. 10:00-12:00

----------------------------------------------------

Lista organizacji, które świadczą w roku 2021 wsparcie pokrzywdzonym oraz pomoc finansową ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że Kasa Sądu w dniu 29.04.2021r będzie nieczynna.

 

Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2020 r. poz. 251) z dniem 1 stycznia 2021 r. znosi się II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Będzinie.

Dotychczasowe postępowania oraz czynności wykonywane w II Wydziale Karnym  Sądu Rejonowego w Będzinie od dnia 1 stycznia 2021 r. przejmie VII Wydział Karny Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Sąd Rejonowy w Będzinie będzie nieczynny.

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 13 grudnia 2019r. Nr Z. Prez. 41/19 dzień 24 grudnia 2020 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Będzinie

W sobotę 28 listopada 2020 r. odbędzie się 11 edycja Dnia Otwartego Notariatu pod hasłem Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem.

W tym dniu, w godzinach 10.00 -16.00 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych pozwalających lepiej chronić majątek.

Informację prawną będzie można uzyskać na kilka sposobów:

·         w indywidualnych rozmowach prowadzonych telefonicznie: 32 205 05 08

·         w odpowiedzi na pytania nadesłane mailem na adres -Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

·         na czacie i w trakcie transmisji prowadzonej na żywo na profilu Porozmawiaj z Notariuszem na FB.

Szczegółowe informacje: www.porozmawiajznotariuszem.pl
   

Uprzejmie informujemy, że w związku z obchodzonym w dniu 15 października 2020 r. Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz obchodzonym w dniach 12-16 października 2020 r. Tygodniem Mediacji, w Sądzie Rejonowym w Będzinie uruchomione zostaną dyżury telefoniczne asystentów sędziów oraz mediatorów z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” z Dąbrowy Górniczej.

Więcej informacji :

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji 12-16.10.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie (*docx)

W związku z reorganizacją Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Podawczego, w dniach 14.08.2020r. - 17.08.2020r. obsługa interesantów odbywać się będzie w sekretariatach Wydziałów, a preferowaną formą komunikacji jest kontakt telefoniczny lub drogą e-mail.

Zarządzenie nr 55/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 10 lipca 2020 roku

w sprawie zasad wydawania kart wstępu na sale rozpraw/posiedzeń dla publiczności i przedstawicieli mediów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a także osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr 54/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 10 lipca 2020 roku

w sprawie zasad przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Będzinie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie dotyczący biegu terminów procesowych/sądowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 875) informuj e się, że:
- z dniem 23 maja 2020r. przywrócono bieg terminom procesowym/sądowym,
- terminy procesowe/sądowe, które z uwagi na stan epidemii, nie rozpoczęły biegu, rozpoczynają bieg z dniem 23 maja 2020r.  
- terminy procesowe/sądowe, które z uwagi na stan epidemii uległy zawieszeniu, biegną dalej  
z dniem 23 maja 2020r.

Komunikat w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Będzinie, procedur dla osób wchodzących do budynku Sądu, rozpraw/posiedzeń, które się odbędą w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 .

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19 lub aktualnych informacji dotyczących świadczenia powyższych usług.
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2020r. (poniedziałek) Sąd Rejonowy w Będzinie urzęduje do godziny 15.30. ​

Na podstawie Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 23 marca 2020r. nr Z. Prez 17/20 wprowadzone zostaje ograniczenie osobistych kontaktów stron z kuratorami sądowymi na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną.​

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2020r. (poniedziałek) Sąd Rejonowy w Będzinie urzęduje do godziny 15.30. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca 2020r. (poniedziałek) Sąd Rejonowy w Będzinie urzęduje do godziny 15.30. 

Bieżące informacje oraz zalecenia na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Informuje się, że Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie nie będzie przyjmował interesantów  w dniu 11 marca 2020r.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
21 - 28 lutego 2020r
. 

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych koordynuje kolejną edycję Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwom,
w Sądzie Rejonowym w Będzinie pełnione będą dyżury, podczas których udzielane będą bezpłatne porady prawne.

Dyżury pełnione będą w dniach od 21 do 28 lutego 2020r. od godziny 10:00 do 14.00.
w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Biura Obsługi Interesanta, usytuowanego w holu budynku sądu.

Dyżury pełnione będą również w dniu 21 lutego 2020r. oraz od 25 do 28 lutego 2020r.
od godziny 10:00 do 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Królowej Jadwigi 2 (osiedle Zamkowe).

---------------------------------------------------
W Sądzie Rejonowym w Będzinie odbywać się będą także dyżury mediatorów
z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”:

24 lutego 2020r. w godz. 12.00 – 15.00
25 lutego 2020r. w godz. 13.00 - 15.00
w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Biura Obsługi Interesanta, usytuowanego w holu budynku sądu.

W dniu  27-28 lutego 2020r. w godz. 15.30-17.30 – mediator będzie pełnić dyżur
w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Sienkiewicza 6A/6. 

----------------------------------------------------

Lista organizacji, które świadczą w roku 2020 wsparcie pokrzywdzonym oraz pomoc finansową ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że Kancelaria Komornicza nr V w Będzinie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Grzegorza Skorka w dniu 24 grudnia 2019r. będzie nieczynna.

W zamian kancelaria urzęduje 7 grudnia 2019r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem

Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

UCZCIWIE I BEZPIECZNIE. WARTO DBAĆ O SWÓJ MAJĄTEK – POROZMAWIAJ O TYM Z NOTARIUSZEM.

W sobotę 30 listopada br. odbędzie się 10 edycja Dnia Otwartego Notariatu, największej akcji edukacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny.

Tego dnia notariusze Katowickiej Izby Notarialnej udzielać będą bezpłatnych informacji prawnych w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Jordana numer 18 (I piętro) w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

 

media A4 POZIOM DON 2019

W dniu 16 oraz 17 września  2019r. nie będzie możliwości zakupu e-znaków z uwagi na prace serwisowe systemu. 

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że w okresie od dnia 23.07.2019r. do dnia 31.07.2019r. przeglądanie akt sądowych spraw rozpoznawanych w IV Wydziale Pracy możliwe jest po uprzednim ich zamówieniu pod numerem telefonu (32) 368-81-28.

INFORMACJA

Od dnia 15 lipca 2019r. następuje tymczasowa zmiana siedziby

Oddziału Finansowego Sądu Rejonowego w Będzinie -

ul. Jana Sączewskiego 15 (II piętro) 42-500 Będzin

INFORMACJA

Od dnia 6 lutego 2019r. następuje zmiana siedziby 

V Wydziału Ksiąg Wieczystych na:

ul. Jana Sączewskiego 15 (parter)
42-500 Będzin


Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych informuje, iż w dniach od 4 lutego 2019r. do 5 lutego 2019r.
będzie nieczynny.

 

Podania i wnioski proszę składać w Sądzie Rejonowym w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 w Biurze Obsługi Interesanta

            Będzin, dnia 6 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR Z. Prez. 22/18

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W BĘDZINIE

z dnia 6 czerwca 2018r.

w sprawie czytelni akt Sądu Rejonowego w Będzinie

 

 

§1

1. Wstrzymuję udostępnianie akt Sądu Rejonowego w Będzinie w czytelni akt od dnia
8 czerwca 2018r.

2. Akta udostępniane będą od dnia 8 czerwca 2018r. w sekretariatach właściwych wydziałów
Sądu Rejonowego w Będzinie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

                                                                                               SSR Ewa Gradowska

 

Uwaga – papierowe znaki opłaty sądowej

Sąd Rejonowy w Będzinie uprzejmie informuje, że z dniem 30 czerwca 2018r. papierowe znaki sądowe we wszystkich sądach w kraju wychodzą z użycia. Oznacza to, że po tym dniu nie będzie możliwości dokonywania opłat sądowych papierowymi znakami sądowymi, nie będzie kontynuowana ich sprzedaż jak również nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych
i niewykorzystanych znaków.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

19 lutego 2018r. do dnia 23 lutego 2018r. 

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych koordynuje kolejną edycję Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9090,bezplatne-porady-w-tygodniu-pomocy-osobom.html

Będzin, dnia 18 stycznia 2018r.

 Z.Prez.2/18

ZARZĄDZENIE

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

dot. ustalenia czasu pracy w 2018 roku

Zarządzeniem Nr 29/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie ustalono zmiany czasu pracy w 2018 roku

 

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych  oraz art. 130 Kodeksu pracy

  • za dzień 6 stycznia 2018 roku  - święto przypadające w dniu wolnym od pracy –

          ustalono dzień 26 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy.

Sąd Rejonowy w Będzinie bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.