Będzin, dnia 18 stycznia 2018r.

 Z.Prez.2/18

ZARZĄDZENIE

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

dot. ustalenia czasu pracy w 2018 roku

 

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.z 2015, poz. 2316 ze zm.) oraz art. 130 Kodeksu pracy i w uzupełnieniu zarządzenia z dnia 1 grudnia 2017 roku Z.Prez 29/17 zarządza się co następuje:

  • dzień 1 czerwca 2018 roku ustalamy dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem 9 czerwca 2018 roku;
  • dzień 2 listopada 2018 roku ustalamy dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem 10 listopada 2018 roku;
  • dzień 24 grudnia 2018 roku ustalamy dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem 1 grudnia 2018 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie Mgr Agnieszka Noszczyk

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie SSR Ewa Gradowska

(na oryginale właściwy podpis)

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-05-30 08:42:15 Radomir Krakowski
2 2018-05-30 08:42:09 Radomir Krakowski
3 2018-01-23 14:23:33 Karol Wadas