Będzin, dnia 6 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR Z. Prez. 22/18

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W BĘDZINIE

z dnia 6 czerwca 2018r.

w sprawie czytelni akt Sądu Rejonowego w Będzinie

 

 

§1

1. Wstrzymuję udostępnianie akt Sądu Rejonowego w Będzinie w czytelni akt od dnia
8 czerwca 2018r.

2. Akta udostępniane będą od dnia 8 czerwca 2018r. w sekretariatach właściwych wydziałów
Sądu Rejonowego w Będzinie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

                                                                                               SSR Ewa Gradowska

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2018-06-06 13:13:59 Andrzej Kędzierski