Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-11-02 09:24:06 Karol Wadas
2 2020-11-02 09:23:47 Karol Wadas
3 2020-11-02 09:23:23 Karol Wadas
4 2020-11-02 09:23:07 Karol Wadas