Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2020 r. poz. 251) z dniem 1 stycznia 2021 r. znosi się II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Będzinie.

Dotychczasowe postępowania oraz czynności wykonywane w II Wydziale Karnym  Sądu Rejonowego w Będzinie od dnia 1 stycznia 2021 r. przejmie VII Wydział Karny Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-12-31 18:54:41 Andrzej Kędzierski
2 2020-12-31 09:24:11 Andrzej Kędzierski