Drukuj

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

21 – 27 lutego 2022 r.

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w Sądzie Rejonowym w Będzinie w dniach od 21 do 25 lutego 2022 r. w godzinach
od 10.00 do 13.00
pełnione będą dyżury telefoniczne
asystentów sędziów i kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Będzinie. Dyżury będą odbywały się pod numerem telefonu (32)36-88-164 oraz (32)36-88-150, podczas których będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną.

 

 W dniach od 21 do 27 lutego 2022 r. członkowie Izba Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z tym adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowanych dyżurów. Pomoc prawna będzie udzielana co do zasady za pomocą środków komunikowania się na odległość, z możliwością spotkania stacjonarnie w kancelarii wybranego adwokata po uprzednim ustaleniu z nim terminu. W projekcie corocznie biorą udział między innymi sądy, prokuratury, jednostki Policji, organizacje pozarządowe i przedstawiciele zawodów prawniczych. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną m.in. w sądach, zaś z ramienia Izby Adwokackiej zdalnie, kontaktując się z adwokatami, którzy podjęli się pomocy prawnej w ramach obchodów.
Celem organizacji obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

http://adwokatura.katowice.pl/tydzien-pomocy-pokrzywdzonym/

W załączeniu lista adwokatów wraz z datami i godzinami pełnienia przez nich dyżurów.

Do pobrania: Lista adwokatów udzielających porad w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem

Fundacja Rozwoju „Patria” w Jaworznie prowadzi Lokalny Punkt pomocy dla osób pokrzywdzonych, świadków i ich najbliższych w Będzinie, w ramach Funduszu Sprawiedliwości:

- organizowana jest pomoc prawna;
- zapewnione wsparcie psychologiczne;
- zapewnione wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego;
- wsparcie materialne;
- dofinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową;
- pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów z zobowiązaniami czynszowymi i zakwaterowaniem.

Najbliższy punkt pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Będzinie przy ul. Sączewskiego 27/7 w każdą środę w godz. 15:00-20:00 oraz w każdą sobotę w godz. 8:00-13:00.

        

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-02-18 09:15:26 Karol Wadas
2 2022-02-18 09:15:09 Karol Wadas
3 2022-02-18 09:14:42 Karol Wadas
4 2022-02-18 09:11:01 Karol Wadas