W związku z utworzeniem z dniem 1 kwietnia 2022 r. Sądu Okręgowego w Sosnowcu informuje się, że na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu zawnioskował do Rady Miejskiej Będzina o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników.

Liczba ławników, jak winna być wybrana do Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

- 7 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w spawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 25 września 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 32 267 91 35 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20.

20220901 085352 0001

 

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-09-01 08:18:51 Karol Wadas