ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Będzinie 

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta 


Część A 

1. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?
2. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Biura Obsługi Interesantów?
3. Jaką grupę interesantów Pani/Pan reprezentuje
4. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy

5. Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w następujących obszarach:

- szybkość i sprawność obsługi
- uprzejmość i kultura osobista pracowników
- poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi
- dostępność formularzy i druków
- czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia
6. Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?

Część B

1. Czy korzystał Pan/i ze strony internetowej Sądu Rejonowego w Będzinie?
Jeżeli TAK to czy strona internetowa spełniła Pani/a wymagania?
2. Czy tablica Informacyjna jest wystarczająco czytelna?
3. Czy czas oczekiwania na obsługę w Biurze Obsługi Interesantów był dla Pana/i

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety

Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie                                                                                        Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie
             Agnieszka Noszczyk                                                                                                                        SSR Elżbieta Urban

captcha