DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD REJONOWY W BĘDZINIE

Sąd Rejonowy w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bedzin.sr.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej : 2008 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację dostępności sporządzono dnia: 26 lutego 2021 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22 marca 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada :

Koordynator ds. dostępności Małgorzata Cichowska

Sąd Apelacyjny w Katowicach

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon : 504 150 124.

Każdy ma prawo :

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.  

Żądanie musi zawierać :

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego poczta lub droga elektroniczną na adres :

 • Organ nadzorujący : Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie

Adres : Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin

E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: /32/ 368 81 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23 , 42-500 Będzin

Do budynku, na potrzeby interesantów prowadzi jedno wejście główne od ulicy Jana Sączewskiego. Do wejścia prowadzą schody, za drzwiami wejściowymi w przedsionku znajdują się kolejne schody prowadzące na poziom parteru budynku. Wejście do gmachu sądu, na poziom parteru, jest możliwe z wykorzystaniem urządzenia typu „schodołaz”. Przy wejściu na parter budynku znajduje się bramka ze skanerem kontroli dostępu, obsługiwana przez pracowników firmy ochrony. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Sale rozpraw, Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Czytelnia Akt znajdują się na parterze. Nieopodal budynku Sądu, przy Placu 3 Maja znajdują się trzy ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wymagany – do wglądu, jest certyfikat psa przewodnika/psa asystenta oraz aktualna książeczka szczepień. Sąd nie jest wyposażony w system pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika ochrony lub pracownika Sądu.

Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Królowej Jadwigi 2 , 42-500 Będzin

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Królowej Jadwigi, z boku budynku, bezpośrednio w sąsiedztwie parkingu. Do wejścia prowadzą dwa stopnie. Wejście do budynku sądu dla osób niepełnosprawnych, na poziom parteru, jest możliwe dzięki rampie podjazdowej, która zlokalizowana jest z boku budynku, przy wejściu do przedszkola. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się posterunek ochrony, której pracownik dokonuje kontroli osób wchodzących na teren sądu. W budynku nie ma windy. Przed wejściem do budynku Sądu znajdują się 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wymagany – do wglądu, jest certyfikat psa przewodnika/psa asystenta oraz aktualna książeczka szczepień. Sąd nie jest wyposażony w system pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących, jednakże dostęp do wszystkich pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika ochrony lub pracownika Sądu.

Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, że osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę mogą skontaktować się – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – z sekretariatem właściwego Wydziału lub z Biurem Obsługi Interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba
ze szczególnymi potrzebami. Informacja taka pozwoli, na przygotowanie dla rozpoznania sprawy, odpowiedniej sali rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie uciążliwe, jak również, w razie zaistnienia takiej konieczności, pozwoli na zapewnienie ze strony Sądu należytej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

Nadto informuje się, że w przypadku stawiennictwa w sądzie osoby ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość zgłoszenia realizacji konkretnego udogodnienia pracownikowi sądu bądź służbie ochrony. W każdym przypadku tutejsza jednostka dołoży starań, aby zapewnić dostęp alternatywny wszędzie tam, gdzie występują ograniczenia w dostępności architektonicznej bądź informacyjno - komunikacyjnej, na przykład poprzez umożliwienie realizacji sprawy/wniosku na parterze budynku. 

Informacje dodatkowe

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Usługa jest dostępna w budynku przy ul. Jana Sączewskiego 23 w Biurze Obsługi Interensanta, pok. 101, parter budynku.

Ułatwienia

 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak
  i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach CSS,
  • lektora odczytującego treści z wyjątkiem załączników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-03-22 13:07:22 Karol Wadas
2 2022-03-22 13:03:18 Karol Wadas
3 2021-09-24 09:16:19 Karol Wadas
4 2021-08-13 08:34:49 Andrzej Kędzierski
5 2021-08-13 08:34:31 Andrzej Kędzierski
6 2021-02-28 19:22:49 Andrzej Kędzierski