Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180) istnieje możliwość doręczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Będzinie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Będzinie:

  1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  tj. Dz.U. 2016.23 z późn. zm.)
  2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

 W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Będzinie niezbędne jest:

  1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP  (założenie konta jest bezpłatne),
  2. wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Będzinie” na platformie ePUAP.
Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-08-27 12:51:21 Andrzej Kędzierski
2 2020-05-07 08:33:41 Karol Wadas
3 2020-05-07 08:33:14 Karol Wadas