Drukuj

Informacja dla osób głuchych lub słabo słyszących - PJM

 

 Informujemy, iż osoby głuche lub słabosłyszące mogą skontaktować się z Sądem Rejonowym w Będzinie w następujący sposób :

Jednocześnie, Sąd Rejonowy w Będzinie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym bądź słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można korzystać w dwojaki sposób :

  1. poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pomocą komputera
    z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył
    w rozmowie klienta z urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączenie do Internetu.

Usługa jest dostępna po kliknięciu na ikonę

 dlonie biale tlo n

Tłumacz języka migowego on-line jest dostępny w poniższej lokalizacji :

Biuro Obsługi Interesanta, Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 23 – porter, pokój 101.

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line jest zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. 2019.1141 ze zm.). Nadto informuje się, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Sąd Rejonowy w Będzinie, nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2021-08-13 09:05:50 Andrzej Kędzierski
2 2021-08-13 08:33:56 Andrzej Kędzierski
3 2021-08-13 08:26:34 Andrzej Kędzierski
4 2021-08-13 08:21:26 Andrzej Kędzierski
5 2021-08-13 08:16:20 Andrzej Kędzierski